Intervisie en coaching

Lean Change
Maatwerk cultuur- en organisatieontwikkeling
Lean Overheid Platform

Intervisie en coaching

van interne Lean Adviseurs

Opbrengst: Uw eigeninterne Lean Adviseurs / Begeleiders worden stap voor stap door intervisie (groepsgewijs) of coaching (individueel) geholpen om in hoge mate van zelfstandigheid Lean procesverbeteringen te leiden.
Toelichting: Eén van de uitgangspunten van Lean is: Kwaliteit direct inbouwen op de werkvloer, zorgen voor ‘in 1x goed’. Daarom dragen wij onze deskundigheid altijd over aan uw organisatie. Vaak worden daar geselecteerde eigen medewerkers voor ingezet. In de regel leiden wij uw medewerkers daarvoor op ( zie opleidingen). Maar daarnaast ondersteunen wij interne begeleiders zeer geregeld tijdens de uitoefening van hun werkzaamheden door middel van intervisie en coaching. Om de leercurve te versnellen en de link tussen leren en (maximaal) presteren te versterken.

Blog: Lean en het Rijnlandse model: two of a kind